Какво е предизвикало необичайното лошо време в Гърция?