\"Под дулото на пистолета\" от 22.00 ч. на 2 декември, понеделник по DIEMA