Опустяло село оживява 30 години след Голямата екскурзия