Удължават валидността на личните карти и шофьорските книжки