Предлагат допълнителен платен отпуск за родителите и по-голямо обезщетение за безработните