Volkswagen насочва вниманието си към вертикалната мобилност