Д-р Михаил Илиев: Отборите могат да подновят тренировки преди 13 май