Шествия "за" и "против" лифта в Пирин посрещнаха евроелита