Пред криза: Може ли чумата по свинете да засегне цялата страна?