Симона Пейчева: Момичетата трябва да се отърсят от напрежението