Михайлов: Знам, че не се радвате, но аз съм избран президент