Евростат: Населението на България вече е под 7 милиона