Ниската грамотност на българските ученици – резултат от онлайн комуникацията?