Германия разкрива по-малко изборни секции за българите