Каримански: Не очаквах такова непремерено действие от страна на министър Велкова