Трите мобилни оператора ще осигурят видеонаблюдението на изборите