Ново земетресение в Хърватия, зейнаха големи дупки в земята