Дост: Не очаквах Кики да се хлъзне, но голът ми беше хубав