Общинските болници започват дебат за проблемите в здравеопазването