Депутатите приеха таван на глобите при липса на винетка