Повишава се опасността от горски и полски пожари у нас