Исторически момент: Украйна и Молдова получиха статут на кандидати за членство в ЕС