АПИ прекратява всички обществени поръчки за поддръжка на пътищата