Нова мода сред поколението "Z" - завръщане към аналоговите телефони