Теменужка Петкова: Цената на природния газ ще се определя всеки месец