Спират помощите на семейства, ако децата им не ходят на училище