Франция започна да извозва в чужбина болни от COVID-19