Спасител: Хората се надценяват при плуване в язовири и реки