АГИТАЦИЯ ОТВЪД ПРАВИЛАТА: Има ли схема "дърва срещу вот"?