Проф. Александрова: Третата игла се препоръчва на хора с имунни проблеми или желаещи бустерна доза