Асен Александров: Учители и родители да участват в избора на директорите