Василев: Няма хипотеза, в която ГЕРБ могат да излъчат друг премиер, а не Габриел