Свободните легла в COVID отделенията са все по-малко