Лидия Даскалова, политолог - какви са вариантите пред управлението?