Стивън Петков: След първенството ще разберем бъдещето ми