Игри на волята: Кого изпратиха Старейшините на битка? (16.11.2023)