ЦЕНАТА НА ИЗТРЕБИТЕЛИТЕ: 2,2 млрд. лв. е офертата на САЩ