БЕДСТВИЕ В КАРЛОВО: Болницата, училището и лечебницата са без покриви