ПОРОИ В БЪЛГАРИЯ: Градушки, наводнения и евакуация на хора