Камджалов: Движи ме стремежът към повече красота, надежда и смисъл