ПОВЕЧЕ ПРАВА ЗА САМОЗАЩИТА: Капан или спасение от битовата престъпност