10 български граждани са излетели от летище в Южна Африка