Китайският парламент одобри Закона за националната сигурност в Хонконг