Комисията за защита на личните данни започва проверка в НАП