Мишо Александров: Не е приятно, когато си изграждаш име, да дойдеш тук и да се сравняват със земята