На първо четене: Либерализацията на тока се отлага с година