ПРЕМИНАВАНЕТО – НЕВЪЗМОЖНО: Кой постави абсурден стълб по средата на тротоар?