Папа произнесе неделната молитвата "Царице небесна" в София