Родители твърдят, че детето им е малтретирано в детска ясла