Мартин Стоев за победите като състезател и треньор